Nasledujúci formulár má rozsah zberu údajov s cieľom registrácia / aktualizácie informácií o vašej spoločnosti v našom internom softvéru CRM. Uveďte všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie našich pracovných operácií a nášho partnerstva.

So všetkými poskytnutými údajmi bude zaobchádzať podľa pokynov GDPR (EÚ 2016/679).

Stiahnite si naše interné nariadenie o ochrane osobných údajov v nasledujúcom odkaze

https://drive.google.com/uc?export=download&id=14fhm0DL2kvzmkR7I181vHvSSNErqBsj6

  Dokumentácia

  (Nahrať súbor)

  (max 8Mb, .pdf, .txt, .jpg, .gif, .doc)

  Ak by ste mali problémy s nahrávaním dokumentov, pošlite ich e-mailom na vašu kontaktnú osobu v Mattia Winkler Spa.
  Ďakujeme

    

  Stiahol som si podrobnosti spoločnosti Mattia Winkler SpA

  https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Y_3lUQ9uST5ToOnSHuB3iAB0DADa-1Tv

  Ďakujeme!

  Mattia Winkler S.p.A.